Технически
характеристики

Консумативи

Комплектация

Ръководство
за работа

 


NailArt Painter
е мастилено-струен принтер, способен да печата директно върху нокътя. С помощта на тази нова технология можете да направите декорация на маникюр или педикюр бързо, лесно и удобно. Нанасянето на произволно пълноцветно изображение върху ноктите вече не изисква много усилия и време. За не повече от 10 минути можете да изработите напълно завършена декорация, при това с качество, недостижимо за традиционните способи.

За работа с принтера не се изисква специална квалификация или продължително обучение. В рамките на няколко часа всеки може да се научи да обслужва това устройство и да ползва управляващия софтуер.

 


Модел 6C
с вграден компютър

Размери: 395mm Х 365mm X 340mm

Работна среда:
температура 16°С - 32°С
влажност 50%-85%

Резолюция: 1400 dpi

Консумация: 55W

Тегло: 17 кг

 

 

  • Модел 6 може да печата едновременно в/у пет нокътя на ръката или крака, намалявайки значително времето, нужно за обслужване на клиента.
  • С него могат да декорират и произволни дребни предмети с гладка повърхност - запалки, ключодържатели, мобилни телефони, цветя...
  • Комплектовани са с нов дизайн фискиращи скоби, които намаляват значително вероятността за разместване на пръстите по време на работа.


Модел 7

Размери: 280mm Х 250mm X 270mm

Работна среда:
температура 16°С - 32°С
влажност 50%-85%

Резолюция: 1400 dpi

Консумация: 50W

Тегло: 3.5 кг

 


Модел 7 е компактен принтер, предназначен за ползване в домашни условия, или за козметични салони с ограничена площ/бюджет. Печата в/у 1 нокът на ръката.
При нанасяне на изображения, заемащи целия нокът, трябва да се ползват специални лепенки, предпазващи от зацапване прилежащата кожа. Всяка от лепенките може да се ползва многократно, като с една лепенка могат да се декорират над 10 пръста.


Към принтерите предлагаме и специализирани уред
и за изсушаване на маникюр, с чиято помощ се съкращава значително времето за подготовка на ноктите.Модел D-01
Топъл или студен въздух, таймер.

Размери: 300mm Х 270mm X 180mm
Консумация: 400W
Тегло: 1.8kg

 

 

 

 Модел D-02
Топъл или студен въздух, оптичен датчик за автоматично включване/изключване.
Размери: 300mm Х 270mm X 180mm
Консумация: 400W
Тегло: 1.8kg

ПРИНТЕР МОДЕЛ 6C
Принтерът разполага с вграден компютър и дисплей


Печата едновременно в/у всички нокти на ръката или крака, намалявайки значително времето, нужно за обслужване на клиента. Времето за нанасяне на изображението в/у един нокът е 15-25 сек. (конкретното време зависи от големината на нокътя и сложността на нанасяното изображение).

Към софтуера има включена библиотека с над 4000 готови изображения, както и каталог с техните разпечатки. Стандартната библиотека може да бъде допълвана с произволен брой нови рисунки или снимки.

• Вградената в принтера камера позволява да се наблюдава процеса на декориране в реално време. При нанасяне на изображения, покриващи целия нокът, е нужно да се ползва защитен лак или защитни лепенки за предпазване на кожата на пръстите от зацапване.

• Възможно е отчитане на общия брой на декорираните нокти за даден период; часът, в който е направена всяка декорация; както и името на оператора, работил с машината в този момент.

• Нанесеното в/у нокътя изображение е с трайност на нормален маникюр, т.е. 3-10 дни.

• Ниска себестойност - вложените за декориране на един нокът материали са с обща цена под 0,10 лв.


ПРИНТЕР МОДЕЛ 7
За управление на принтера е необходим компютър
с инсталиран Windows 2000/XP и поне 1 свободен USB порт

Печата само в/у един нокът на ръката. Времето за нанасяне на изображението в/у нокътя е 15-25 сек. (конкретното време зависи от големината на нокътя и сложността на нанасяното изображение).

• Към софтуера има включена библиотека с над 1200 готови изображения, както и каталог с техните разпечатки. Стандартната библиотека може да бъде допълвана с произволен брой нови рисунки или снимки.

• Вградената в принтера камера позволява да се наблюдава процеса на декориране в реално време.
При нанасяне на изображения, покриващи целия нокът, е нужно да се ползва защитен лак или защитни лепенки за предпазване на кожата на пръстите от зацапване.

• Нанесеното в/у нокътя изображение е с трайност на нормален маникюр, т.е. 3-10 дни.

• Ниска себестойност - вложените за декориране на един нокът материали са с обща цена под 0,10 лв.Тел: (052) 624239 / (088) 8535521
E-mail: info@nail-painter.com

© Copyright 2006-2020
KYTEX Computers Ltd.